Pakke 1

Pakke 1

Rydning af bolig

I forbindelse med et dødsbo, er dette en god løsning for dig/jer, hvor boligen ryddes for al indbo og effekter. Slutrengøring inkl. vinduespolering, samt øvrige opgaver, forestår du/I selv for.

Pakke 1 indeholder følgende;

– vi rydder boligen for alt indbo
– vi opkøber evt. indbo
– vi rydder og fejer efter os inkl. kælder/loftsrum
– vi har på forhånd aftalt en fast pris på opgaven

Alt arbejde udføres under absolut største hensyntagen til miljøet og de øvrige omgivelser.

Alt sorteres omhyggeligt inden destruktion, således vi som minimum følger de offentlige regler, normer og betingelser, der er gældende for destruktioner. Vi sikrer i størst muligt omfang genanvendelse af gavnlige effekter. På denne måde er vi med til at bidrage med et bæredygtigt miljø for os alle med lavest mulig belastning af energi og affald. (også kaldet cirkulær økonomi).

Der bliver altid udfærdiget en skriftlig aftale på opgaverne.

Ønskes du/I i stedet, at limal.dk skal påtage sig totalløsninger, så kig blot på Pakke 2

Tilbage til forsiden