Pakke 2

Pakke 2

Totalløsning ved rydning

Her behøver du/I ikke at tænke på noget som helst – vi tager os af det hele!

Vi rydder boligen og foretager en komplet slutrengøring inkl. vinduespolering, således boligen står syns/salgsklar, når vi er færdige – og er således vores foretrukne  model.

Samtidig er vi gerne behjælpelige med aflæsning af forbrugsmålere på stedet og andre opgaver  efter behov – fx at tilsikre udendørsarealer.

Opgavens omfang aftales på forhånd til fast aftalt pris. Indbo vurderes og ved eventuelt køb, fratrækkes dette naturligvis omkostningerne.

Pakke 2 indeholder følgende;

– vi rydder boligen for alt indbo
– vi opkøber evt. indbo
– vi rydder og fejer efter os inkl. kælder/loftsrum
– vi har på forhånd aftalt en fast pris på opgaven
– vi foretager slutrengøring inkl. vinduespolering
– vi sørger evt. for at aflæse forbrugsmålere
– vi kan sørge for at udenomsarealer vedligeholdes
– vi kan påtage os øvrige forskelligartede opgaver
– vi kan evt. foretage lettere flytteopgaver af rest-bo

Alt arbejde udføres under absolut største hensyntagen til miljøet og de øvrige omgivelser.

Alt sorteres omhyggeligt inden destruktion, således vi som minimum følger de offentlige regler, normer og betingelser, der er gældende for destruktioner. Vi sikrer i størst muligt omfang genanvendelse af gavnlige effekter. På denne måde er vi med til at bidrage med et bæredygtigt miljø for os alle med lavest mulig belastning af energi og affald. (også kaldet cirkulær økonomi).

Der bliver altid udfærdiget en skriftlig aftale på opgaverne.

Kort sagt – vi modtager nøglerne til boligen og de returneres efter endt arbejde til aftalt tid – alt imens du kan holde fokus på lige præcis det, der optager dig mest i den svære tid.

Ønskes du/I i stedet den reducerede løsning, så klik blot på Pakke 1

Tilbage til forsiden